Innlogging

 

Vi er her for dere.

Vil du vite mer om tjenestene våre? 

Ring oss på: +47 67 51 99 00

 
 
 

IT-leasing – for større fleksibilitet

Dagens virksomheter er under et enormt press om å skape innovasjon for å opprettholde konkurransekraften. For å møte dette kravet velger et stadig større antall bedrifter å lease det nyeste og beste IT-utstyret – fra telekommunikasjonssystemer og servere til bærbare PC-er.

 

Hvilke fordeler kan leasing gi?

 

Når du kjøper IT-utstyr, har det typisk en avskrivningsperiode på fem år. Med leasing akselererer dere utstyrets effektive skattemessige levetid slik at dere kan holde teknologien oppdatert. Fordi dere kan innføre nye systemer på et tidligere stadium, gjør leasing dere bedre i stand til å imøtekomme stadig skiftende krav i markedet. Dette gir langt større fleksibilitet, ikke bare med hensyn til teknologi, men – enda viktigere – også med tanke på økonomi.

 

Med leasing unngår dere i tillegg å binde opp verdifull kapital.

Dette er spesielt viktig for bedrifter som trenger å opprettholde relativt høy likviditet. Der dere tidligere kanskje har følt dere tvunget til å fortsette å bruke utstyret lenger enn dere egentlig hadde ønsket, er dere med leasing ikke lenger bundet til lange avskrivningstider.

 

En annen stor fordel er at leasing er like bra som kontanter med hensyn til rabatter, for eksempel for tidlig betaling. Mange bedrifter velger derfor å lease selv når det ikke gir noen skattefordeler, siden det gjør dem i stand til å forhandle med leverandører som om de skulle betalt kontant.