Innlogging

 

Vi er her for dere.

Vil du vite mer om tjenestene våre? 

Ring oss på: +47 67 51 99 00

 
 
 

Kvalitet er alt

Forventningene våre til kvalitet er høye; vi ønsker å tilby fremragende tjenester til våre partnere og kunder. Derfor har vi implementert et kvalitetsstyringssystem – som vi kontinuerlig setter på prøve. Som et resultat av dette har GRENKEs kvalitetsstyring oppnådd sertifisering i henhold til DIN EN ISO 9001:2008.


Men vi har ikke tenkt til å hvile på laurbærene. Vi vil fortsette å forbedre våre produkter og tjenester. Fra den første eksterne gjennomgangen 10. juli 1998 har vi vært opptatt av å bygge en kvalitetskultur i organisasjonen.


I forbindelse med denne sertifiseringen blir vi jevnlig revidert av uavhengige organisasjoner. TÜV Management har vurdert GRENKEs kvalitetsstyringssystem som av høyeste kvalitet. Våre ledere spiller også en viktig rolle. De fungerer som rollemodeller og motiverer de ansatte til å yte høyeste grad av service til enhver tid. Videre fortsetter vi å jobbe med kvalitet gjennom medarbeiderutvikling og andre aktiviteter.