Innlogging

 

Vi er her for dere.

Vil du vite mer om tjenestene våre? 

Ring oss på: +47 67 51 99 00

 
 
 

GRENKEs kjerneverdier

I GRENKE har vi en personlig tilnærming til arbeidet vårt. Vi mener at tradisjonelle verdier som åpenhet, rettferdighet og ærlighet fortsatt er viktige og bestreber oss på å sikre at disse fortsetter å ligge til grunn for våre relasjoner med kunder, partnere og aksjonærer. Vi har imidlertid også et fremtidsrettet syn, noe våre innovative produkter og bærekraftig vekst vitner om. Vi tar nøye hensyn til GRENKEs omdømme i alt vi gjør. Som en del av et større fellesskap tar vi også vårt ansvar for samfunnet på alvor, for eksempel gjennom støtte til lokalsamfunn og kulturelle aktiviteter.

 

GRENKE-gruppen – stol på vår erfaring.

Historien om GRENKE begynte i den sørtyske byen Baden-Baden. Wolfgang Grenke så et uutnyttet marked innen leasing av kontorkommunikasjonsutstyr og grunnla virksomheten i 1978. Les mer

 

GRENKE merkevarens fortrinn

Virksomheter som ikke kommer opp med nye ideer, er ikke levedyktige på lang sikt. Ideer er en helt avgjørende konkurransekapital og er kjernen i enhver sterk merkevare. Les mer

 

Kvalitet er alt

Forventningene våre til kvalitet er høye; vi ønsker å tilby fremragende tjenester til våre partnere og kunder. Les mer