Innlogging

 

Vi er her for dere.

Vil du vite mer om tjenestene våre? 

Ring oss på: +47 67 51 99 00

 
 
 

Ofte stilte spørsmål: Du spør, vi svarer.

Her ønsker vi å gi svar på vanlige spørsmål knyttet til leasing. Ytterligere spørsmål kan besvares personlig.

   

Hva er leasing med full utbetaling?

Ved leasing med full utbetaling dekker utleier alle kostnader (kjøp, finansiering og andre kostnader) for den leasede artikkelen fra leasingavdragene gjennom leasingperioden.

Opp

 

Hva er et oppgraderingsalternativ?

Alle GRENKEs leasingavtaler har et oppgraderingsalternativ, som gjør at dere kan oppgradere leaset utstyr i løpet av avtaleperioden. Dere får derfor fordelen av topp moderne utstyr kombinert med uendrede leasingavdrag, forutsatt at dere oppfyller visse minimumskriterier knyttet til kontraktsverdi.

Opp

 

Ofte stilte spørsmål / Forhandler / Generelt

 

Hva trenger jeg for å kunne skrive ut en leasingavtale?

Du vil motta leasingskjemaer i PDF-format. For å kunne lese og skrive ut disse filene trenger du Acrobat Reader fra Adobe Systems Cooperation. Programvaren er gratis å bruke og finnes på Adobes nettsider.

Opp

 

Når mottar jeg betaling for leasede artikler?

GRENKE garanterer å betale fakturaen på samme dag som vi mottar fullstendig utfylte kontraktsdokumenter. Dette gjør leasing til en pålitelig ordning for våre partnere.

 

Med vårt ekspressoverføringsalternativ har du som regel pengene på kontoen din samme dag. Så når kundene deres leaser, kan du være sikker på dere får en pålitelig kontantstrøm.

 

Opp

 

Ofte stilte spørsmål / Kunde / Generelt

 

Hvor mye må jeg betale for å kunne lease gjennom GRENKE?

Selv små investeringer – fra så lite som NOK 5 000 – kan finansieres med en av GRENKEs leasingordninger.

Opp

 

Hva slags artikler kan jeg lease fra GRENKE?

GRENKE opererer uavhengig av leverandører og banker, noe som betyr at dere aldri er bundet til et bestemt merke eller en bestemt produsent. Våre leasingtilbud er i hovedsak rettet mot kontor- og kommunikasjonsutstyr, medisinsk utstyr, sikkerhetssystemer og produksjonsanlegg. På forespørsel kan det også være mulig å lease andre artikler. Hør med din lokale GRENKE-representant.

Opp

 

Hvordan søker jeg om en leasingordning?

Du kan sende inn søknad om leasingavtale hos forhandleren eller spesialisten som leverer utstyret. De vil da sende søknaden videre til GRENKE via nettportalen. Forespørselen behandles i løpet av få minutter, og du kan signere kontrakten med det samme. Forhandleren eller spesialisten vil så levere de leasede artiklene.

 

Alternativt kan du sende en søknad til GRENKE direkte. Dette gjør du via kontaktskjemaet vårt.

 

Opp

 

Når begynner leasingkontrakten min?

Du signerer en leveringsbekreftelse med leveringsdato ved mottak av det leasede utstyret. Kontraktsperioden løper fra starten av kvartalet etter denne datoen. I perioden mellom leveringsdatoen og første fulle avdrag betaler du en daglig avgift tilsvarende 1/30 av avdraget. Denne perioden regnes ikke som en del av kontraktsperioden.

Opp

 

Når debiteres leasingavdragene?

Av kostnadseffektivitetshensyn debiterer GRENKE leasingavdrag fire ganger i året (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Dette betyr at avdragene betales på forhånd for hvert kvartal.

 

Dere kan når som helst gå over til månedlige betalinger. Med kvartalsvise betalinger sparer dere imidlertid 1,5 prosent. Dette gjelder ikke ved månedlig betaling, så det totale beløpet blir derfor større.

 

Opp

 

Er det noen ekstra kostnader utover leasingavdragene?

Forsikring kreves for alle leasede artikler. Hvis dere ikke har nødvendig dekning, kan GRENKE inkludere utstyret i sin egen rimelige forsikringspolise. Gebyret debiteres en gang i året og varierer avhengig av kjøpesummen på de leasede artiklene.

Opp

 

Når blir jeg eier av utstyret?

Ved leasing betaler du ikke for selve artikkelen som leases, men en avgift for å bruke den.

 

Leasing er i bunn og grunn det samme som å leie, bare for en lengre periode. Hvis du for eksempel leier en leilighet, går ikke husleien til gradvis å kjøpe leiligheten; du betaler bare for å bruke leiligheten. Ved bare å betale husleie vil du aldri bli eier av leiligheten. Hvis du slutter å betale husleie, må du flytte ut – du må levere leiligheten fra deg igjen. Nøyaktig det samme gjelder for leasing.

 

Av juridiske grunner må en leasingkontrakt inneholde en bestemmelse om at artiklene skal returneres ved slutten av perioden. Bare da kan dere trekke avdragene fullt og helt fra skatten. Når du returnerer de leasede artiklene på slutten av den avtalte perioden, kan du i tillegg umiddelbart oppgradere til det nyeste utstyret.

 

Opp

 

Kan jeg si opp leasingkontrakten før perioden løper ut?

Bestemmelsene i leasingkontrakten spesifiserer at begge parter er enige i at utstyrets kostnad fullt og helt skal dekkes gjennom leasingordningen, inkludert eventuelle tilleggskostnader og renter. Kontrakten kan sies opp på et hvilket som helst tidligere tidspunkt, men hele kostnaden må uansett dekkes.

Opp

 

Kan jeg se og administrere kontraktene mine?

I GRENKEs kundeportal kan du administrere alle kontraktene dine enkelt og trygt online. Videre gir den deg tilgang til digitale fakturaer som oppfyller alle lovpålagte krav, for eksempel med hensyn til omsetningsoppgaver.

Opp